Özet Gönderme

Özet gönderme kuralları:
  • Dünyanın tüm bölgelerinden araştırmacılar kongremize davetlidir. Kongremizde sözel veya poster sunum yapmayı tercih edebilirsiniz; ancak sunumunuzun türüne karar verme ile ilgili nihai karar Bilim Kuruluna aittir.
  • Kongrede bir kişi bir bildiri sunabilir. Aynı kişi birden fazla bildiri sunmayı talep ederse, her bir bildiri için ilave 50 Euro ücret ödemelidir. Kongrede sadece sunum yapan yazara belge verilir, ancak eş-yazarlar bizzat kongreye katılmışlarsa, onlara da belge verilir. Kongre ücretleri için ilgili sayfaya bakınız.
  • Özetlerle birlikte en az 3 anahtar kelime yazılmalıdır. Özetler 500 kelimeyi geçmemelidir ve Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

Özet Gönderme

İsim *
Ülke *
E-posta *
Kurumu *
2. Yazar
2. Yazar Kurumu
3. Yazar
3. Yazar Kurumu
4. Yazar
4. Yazar Kurumu
5. Yazar
5. Yazar Kurumu
Diğer yazarlar
Bildiri Başlığı *
Bildiri Türü *
Bildiri Alanı *
Anahtar kelimeler *
Özet *
Güvenlik Kodu